Aqaba University Of Technology

Introducere

Citește Descrierea Oficială

113607_rsz_adobestock_125022316.jpg

Prezentare AUT

AUT este prima universitate privatÄ din sudul Iordaniei, cu o viziune ambiÈioasÄ de a fi o universitate distinsÄ care capteazÄ ochii elevilor Èi o alegere preferatÄ pentru studenÈii din Iordania Èi din regiune. Universitatea este situatÄ la aproximativ cincisprezece kilometri la sud de oraÈul Aqaba, pe dealuri, cu vedere la Golful Aqaba, pe un teren imens de cinci sute de kilometri.

Universitatea a primit primul grup de studenÈi în primul semestru al anului universitar 2015/2016 la Facultatea de ÈtiinÈe Administrative Èi Financiare Èi la Facultatea de Tehnologia InformaÈiei. Universitatea lucreazÄ continuu sub îndrumarea consiliului de administraÈie, condus de dr. Abd al-Salam AlMajali, pentru a dezvolta noi specialitÄÈi pentru a îndeplini cerinÈele de locuri de muncÄ din regiune care capteazÄ ochii studenÈilor din Iordania Èi din regiune.

Viziunea noastra

A fi o universitate de conducere internaÈionalÄ, distinctÄ Ã®n programele academice Èi tehnologice Èi în performanÈa cercetÄrii ÈtiinÈifice.

Misiunea noastrÄ

AUT se angajeazÄ sÄ furnizeze studenÈilor sÄi o experienÈÄ educaÈionalÄ Èi de învÄÈare de înaltÄ calitate, prin prezentarea unei varietÄÈi de programe academice Èi profesionale pentru promovarea dezvoltÄrii personale, sociale, academice Èi profesionale a studenÈilor, pe lângÄ contribuÈia în domeniul cultural, social Èi dezvoltarea economicÄ a comunitÄÈii, într-un mod care sÄ satisfacÄ cerinÈele planurilor de dezvoltare pentru regiunea Aqaba Èi zonele învecinate.

Telurile noastre

 • SÄ furnizeze programe educaÈionale Èi de învÄÈare în specialitÄÈi non-tradiÈionale cerute de piaÈa muncii iordanianÄ Èi regionalÄ.
 • Pentru pregÄtirea absolvenÈilor care pot concura, în conformitate cu standardele Èi cerinÈele pieÈei internaÈionale a muncii.
 • SÄ Ã®ncurajeze cercetarea ÈtiinÈificÄ specializatÄ Ã®n domeniile sale de activitate.
 • Pentru a servi comunitatea prin furnizarea de consultanÈÄ ÈtiinÈificÄ Èi tehnicÄ specializatÄ Èi prin desfÄÈurarea de studii.
 • SÄ Ã®ncheie acorduri Èi parteneriate cu universitÄÈi Èi centre de cercetare specializate.
 • SÄ abordeze problemele Èi problemele sociale relevante în domeniile universitÄÈii.
 • Pentru a pregÄti absolvenÈii Èi liderii calificaÈi cu gândul democratic luminat care susÈine instituÈiile societÄÈii.

Valorile noastre

 • Sprijinirea creativitÄÈii Èi renovÄrii.
 • Tratarea tuturor cu respect Èi dreptate.
 • Angajament permanent pentru îmbunÄtÄÈirea calitÄÈii.
 • Managementul inteligent al resurselor Èi al infrastructurii.
 • Angajament, responsabilitate socialÄ Èi mediu curat.
 • Respectarea diversitÄÈii.

Locații

Aqaba

Address
Aqaba, Aqaba Guvernorat, Iordania