Maestru profesional: vârstă avansată, dizabilitate și activitate fizică adaptată

Generalități

Programul de descriere

Acest master oferÄ licenÈiatilor în: fizioterapie, terapie ocupaÈionalÄ, educaÈie fizicÄ, psihomotricitate, educaÈie specialÄ, psihologie clinicÄ sau nutriÈie posibilitatea de a continua Èi de a aprofunda cunoÈtinÈele Èi expertiza ÈtiinÈificÄ Ã®n activitatea fizicÄ adaptatÄ, educaÈia terapeuticÄ, prevenirea Èi ÃnsoÈirea persoanelor în vârstÄ Èi a persoanelor cu dizabilitÄÈi?

punctele forte

Stagii foarte variate în instituÈii Èi servicii specializate:

 • Institutul Ortopedic Kassab: medicinÄ fizicÄ, ortopedie pediatricÄ Èi adultÄ, traumatologie, reumatologie etc.
 • Spitalul Abderrahmane Mami: pneumaticÄ pediatricÄ Èi adultÄ, chirurgie toracicÄ.
 • INN: Neurologie, neurochirurgie, neuro-pediatrie.
 • Centrul NaÈional de MedicinÄ Èi ÈtiinÈe Sportive.
 • Stagiu în hidroterapie Èi viziteazÄ centre specializate.checklist, clinic, daily report rawpixel / Pixabay

Program de instruire

Semestrul 1
 • Perspective fiziologice Èi neuro-fiziologice
 • Perspective asupra activitÄÈilor fizice adaptate
 • Reeducare cu efort Èi nutriÈie
 • Incapacitate Èi accesibilitate
 • Neuropsihologia îmbÄtrânirii
 • Abordarea nutriÈionalÄ Èi principiile generale ale aspectelor nutriÈionale legate de patologii
 • Controlul miÈcÄrii Èi aspecte neuro-senzoriale
 • Interesul unui suport nutriÈional
 • Mecanica aplicatÄ miÈcÄrii umane
 • Evaluarea Èi modelarea miÈcÄrii
 • Biomecanica Èi simularea miÈcÄrii
 • IniÈierea la cercetare
 • Tehnologiile informaÈiei Èi comunicaÈiilor *
 • Aspecte educaÈionale *

*: Pe lângÄ limba englezÄ Èi IniÈiere în cercetare, studentul trebuie sÄ aleagÄ un alt element.

Semestrul 2
 • Aspecte teoretice Èi tehnologice în reabilitare
 • Reabilitare Èi roboticÄ pentru handicap
 • Analiza datelor pentru ergonomie
 • EducaÈie pentru sÄnÄtate Èi medii profesionale
 • Abordare psihologicÄ Èi ergonomicÄ a activitÄÈii fizice
 • AbordÄri multidisciplinare pentru deficienÈe Èi activitÄÈi fizice adaptate (dapa)
 • Mediu, arhitecturÄ Èi miÈcare
 • Incapacitate, îmbÄtrânire Èi societate
 • Temei juridic
 • SpecificaÈii de apa
 • MÄsuri de securitate
 • EnglezÄ specializatÄ
 • Metodologie de cercetare, biostatisticÄ Èi instrumente informatice
 • Tehnologiile informaÈiei Èi comunicaÈiilor *
 • Aspecte educaÈionale *

*: Pe lângÄ limba englezÄ Èi metodologia de cercetare, biostatisticÄ Èi instrumente informatice, studentul trebuie sÄ aleagÄ un alt element.

Semestrul 3
 • Managementul durerii
 • Prevenirea / îmbunÄtÄÈirea tulburÄrilor ortopedice
 • Reabilitare cardiovascularÄ Èi respiratorie
 • Retard psihomotor
 • psihozÄ
 • autismul
 • epilepsie
 • Trisomia 21
 • TulburÄri de comportament Èi demenÈÄ
 • Activitate fizicÄ adaptatÄ Èi vedere redusÄ
 • Activitate fizicÄ adaptatÄ Èi deficienÈe de auz
 • TulburÄri de activitate fizicÄ Èi echilibru adaptate
 • Ãngrijire iniÈialÄ
 • Reluarea activitÄÈilor fizice adaptate
 • supraveghere
 • profilaxie
 • Analiza activitÄÈii fizice adaptate
 • CorespondenÈa cu subiectul susÈinut
 • Severitatea, simÈul verticalitÄÈii, funcÈionarea normalÄ Èi patologicÄ la persoana în vârstÄ
 • Metodologia cercetÄrii în activitatea fizicÄ adaptatÄ
 • EnglezÄ specializatÄ *
 • Mediu profesional Èi dezvoltare de proiecte

*: Pe lângÄ: Metodologia cercetÄrii în activitatea fizicÄ adaptatÄ, studentul trebuie sÄ aleagÄ un alt element.

Semestrul 4
 • pregÄtire
 • Seminar de cercetare Èi memorie

* LucrÄrile personale pentru pregÄtirea disertaÈiei nu sunt incluse

Domenii profesionale

 • medical
 • medico-sociale
 • educaÈie medicalÄ
 • gerontologie
 • Prevenirea sÄnÄtÄÈii
 • turism
 • audit
 • Consiliul pentru sÄnÄtate Èi activitate fizicÄ
 • Furnizarea serviciului la domiciliu
 • FederaÈiile sportive specializate (handicap sau îmbÄtrânire) sau pentru persoane valide
 • Firma de fitness privata

CondiÈii de admitere

 • Pentru a solicita admiterea în primul an de master, candidatul trebuie sÄ deÈinÄ o diplomÄ sau diplomÄ recunoscutÄ ca echivalent.
 • Accesul la M2 este deschis studenÈilor care au validat S1 Èi S2 M1 în aceeaÈi specialitate. StudenÈii care au validat M1 de masterat echivalent pot accesa M2 dupÄ studiul dosarului de cÄtre comisia de master.
Ultima actualizare Decembrie 2019

Despre facultate

L’UPSAT, faculté privée des sciences de la santé, a été fondée en 2001. Elle est pionnière dans l’enseignement universitaire paramédical en Tunisie. UPSAT est la première institution d’enseignement su ... Citeste mai mult

L’UPSAT, faculté privée des sciences de la santé, a été fondée en 2001. Elle est pionnière dans l’enseignement universitaire paramédical en Tunisie. UPSAT est la première institution d’enseignement supérieur paramédical privé à être reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que par le Ministère de la Santé. Citește mai puţin